BSG Forum

Условия За Използва...
 
Notifications
Clear all
Условия За Използване
Условия За Използване
Group: Registered
Joined: 2021-10-26
New Member

About Me

След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика. Поради спецификите на софтуера, който Доставчикът използва за управление на Електронния магазин, когато дори само една Стока от дадена Поръчка не е налична, цялата Поръчка бива анулирана по реда на предходните изречения и не може да бъде изпълнена частично за евентуално наличните Стоки. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Заявка за Услуга без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Доставчикът не дължи възнаграждение на Потребителя във връзка с използването на предоставяните от него снимки. 8. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. Прекъсване на онлайн срещата с консултант/сътрудник на Доставчика по желание на Потребителя се счита за отказ от страна на последния за получаването на услугата, съответно договора от разстояние за услуга се счита за прекратен и страните по него се освобождават от задълженията си.

 

 

Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro. Ако Потребителят закупи от Доставчика всички заложени по проекта мебели/аксесоари по време на онлайн срещата - съгласно т. 7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Всички получени заявки в рамките на промоцията от 9:00 ч.

 

 

4. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. 3. Всички цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. 33. Всички поръчки с обща стойност над 500 лв. 28.5. Всички пратки до 20 кг от куриерска фирма Еконт, се доставят до врата на етаж. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Заявка за Услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Заявка за Услуга без регистрация. Доставчикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции. 1. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. В този случай Доставчикът връща на Потребителя Цената на Стоката (ако е била заплатена предварително), от която приспада размера на неустойката.

 

 

12. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Поръчката и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Услугите, които не се отнасят към основните характеристики на Услугите и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Уведомяването се извършва в срок до 10 (десет) Работни дни след датата, на която Доставчикът е получил Поръчката. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. 6. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки и Заявки за Услуги, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка. 3. Потребителят е наясно с обстоятелството, че при извършване на плащания по банков път, с дебитна/кредитна карта и чрез системата за електронни плащания Epay, Потребителят използва системи/софтуер на трети лица (банка, платежна институция и т.н.), върху които Доставчикът няма контрол.

 

 

 

 

Ако ви хареса тази статия, бихте искали да получите повече информация за часовници магазин добре посещение на уеб сайта.

Location

Occupation

marketspodarky.news
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: